นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2557(ดู: 582)
  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ได้กำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ โดยให้นำหลักฐานมายื่น ดังนี้ 1.สำเนาบัตรปร (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ขนส่งสุราษฏร์ฯ-อาชีวศึกษา บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์(ดู: 10)
  ขนส่งสุราษฏร์ฯ-อาชีวศึกษา บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่านต่้อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายริมทะเล หมู่ที่ 6 บ้านท้องอ่าว  (ดู 42 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ๆ ละ 4 วัน (ดู 48 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (ดู 39 )
ทต.วัดประดู่ ขอเชิญประชุม (ดู 37 )
ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2557 (ดู 123 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1139)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :597)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  02/12/56 - 15/11/57 อบต.ประสงค์ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ สมัยสามัญประจำปี 2557 (ดู728)  
  11 - 17/04/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู57)  
  24/04/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ จัดงานวันเทศบาล (ดู3)  
  24/04/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ จัดงานวันเทศบาล (ดู0)  
  24/04/57 ทม.ท่าข้าม วันเทศบาล (ดู51)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี