นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ดู: 357)
  รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ ยังมีหลายจุด ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหาย(ดู: 23)
  สถานการณ์น้ำในสุราษฎร์ธานี น้ำป่ายังไหลหลากขยายวงกว้าง ล่าสุด มวลน้ำจำนวนมากจากคลองปากหมาก ไหลเข้าท่วมในตัวตลาดไชยา ชาวบ้านต้องเร่งขนของหนี ในขณะที่ถนนทางเข้าตัวอำเภอไชยาถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า 50 เซนติเมตร ส่วน อบต.ปากหมาก เร่งสำรวจความเสียหายจากกรณีน้ำป่าจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ได้ไหลหลากลงคลองปากหมาก และความแรงของกระแสน้ำได้พัดคอสะพานขาด จำนวน 3 จุด เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มลง จำนวน 2 ต้น ในพื้นที่ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน ล่าสุด เช้าวันนี้ (15 ธ.ค.) มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในตัวอำเภอไชยาแล้ว โดยน้ำท่วมถนนสายเอเชีย 41 ขาขึ้น กทม.บริเวณใกล้สี่แยกไชยา ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้เข้ามาดูแลความปลอดด้านการจราจร นอกจากนั้น ปริมาณน้ำยังได้ไหลเข้าตัวอำเภอไชยา ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูง ระดับน้ำสูงกว่า 50-70 เซนติเมตร ซึ่งนอกจากน้ำจะไหลเข้าท่วมตัวเมืองแล้ว ในส่วนของตัวอำเภอไชยา ขณะมี่มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมแล้วเช่นกัน โดยปริมาณน้ำสูงประมาณ 40 ซม. โดยรถทุกชนิดยังสามารถผ่านสัญจรไปมาได้ ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ได้ประกาศปิดการเรียนการสอน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.รัตนนาราม ร.ร.ประถมพุทธนิคม และวิทยาลัยการอาชีพไชยาด้าน นายปรีชา สุขมี รองนายก อบต.ปากหมาก พร้อมด้วย นายวิรัช นิลทจันทร์ อบต.หมู่ 4 นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ พบคอสะพานบ้านสวนป่าไชยา คอสะพานห้วยทรายขาว คอสะพานหน้าสำนักสงฆ์ คอสะพานบ้านลุ่ม คอสะพานบ้านฝ่ายท่า ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายใช้การไม่ได้ ถนนเชื่อมในหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ขาด 2 แห่ง ดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ประชาชนเดือดร้อนกว่า 500 ครัวเรือน ส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอไชยา ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติแล้ว แหล่งที่มา:ผู้จัดการออนไลน์ (อ่านต่้อ)
 
 
  คำสั่งเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ที่ 359/2558 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิ (ดู: 102)  
  ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อการดำเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู: 86)  
  หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๗ (ดู: 280)  
  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (ดู: 330)  
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ทต.ขุนทะเล กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คลื่นลมแรงในอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง (ดู 28 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี เรียน ท้องถิ่นอำเภอ เนื่องจาก สถ. ขอความร่วมมือให้สำรวจข้อมูลการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ของอปท. ในพื้นที่โดยให้ส่ง สถจ.สฏ โดยด่วน ภายใน 19 ธ.ค.57 ตามแบบรายงานดังกล่าว (ดู 53 )
ทม.ท่าข้าม ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2558 (ดู 34 )
ทม.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 แยกถนนอุดมสุข ชุมชนท่าล้อน (ดู 27 )
ทม.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 13/4 แยกถนนเทศบาล ชุมชนบ้านกลาง (ดู 25 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1209)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :642)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  01/01/58 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2558 (ดู56)  
  05/01/58 - 30/04/58 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู41)  
  25/05/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชน (ดู59)  
  27/07/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชน (ดู34)  
  28/09/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชน (ดู41)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี