นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 195)
  (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
นักเรียนสุราษฎร์ฯ ร่วมกิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้ขยายพันธุ์ในอนาคต(ดู: 28)
  นักเรียนสุราษฎร์ฯ ร่วมกิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้ขยายพันธุ์ในอนาคต... (อ่านต่อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับชัน หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู 4 )
อบต.ควนสุบรรณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ (ดู 9 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เรื่อง ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ E๒ (ดู 11 )
อบต.ควนสุบรรณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ (ดู 13 )
อบต.ควนสุบรรณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ (ดู 10 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1292)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :698)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  27/07/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนช่างกล/ดรุโณทัยเจริญลาภ/ท่าล้อน (ดู319)  
  30/07/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ วันอาสาฬหบูชา (ดู251)  
  29/08/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ (ดู239)  
  27/09/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ (ดู161)  
  28/09/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนศรีพุนพิน/ศรีสุราษฎร์ (ดู261)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี