นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ดู: 323)
  รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
แอร์เอเชียเปิดบินเชียงใหม่-สุราษฎร์ กระตุ้นท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค(ดู: 72)
  สุราษฎร์ธานี - แอร์เอเชียรุกตลาดเปิดเส้นทางบิน สุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่ ย่นระยะทางข้ามภูมิภาค เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชื่อมสู่เกาะต่างๆ ผลยอดจองสูงต่อเนื่องถึงปลายปี นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายการบินและทางเลือกการเดินทางใหม่ๆ สำหรับทุกคน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา ได้เริ่มให้บริการบินตรงทุกวัน ในเส้นทางสุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่ ซึ่งมีกระแสตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ โดยแอร์เอเชีย ใช้จุดแข็งสำคัญในแนวความคิด บินคุ้ม คุณภาพครบ คือนอกจากราคาจะประหยัดที่สุดแล้ว ยังพร้อมให้บริการด้วยเครื่องบินลำใหม่ บริการอบอุ่น ประทับใจ และเที่ยวบินที่ตรงเวลา โดยเดินทางไม่ถึง 2 ชั่วโมง ทุกท่านก็สามารถสัมผัสอากาศหนาวที่เชียงใหม่ได้แล้ว นอกจากนั้นลูกค้าจากเชียงใหม่ มีทั้งชาวไทยและต่างชาติก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสวัฒนธรรมเมืองร้อยเกาะ ที่สุราษฎร์ธานีได้โดยสะดวก หรือจะเลือกใช้บริการ lsland Trnsfer บินต่อรถต่อเรือไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ก็ยังได้ ซึ่งเป็นทางเลือกการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงมากในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ผู้ใช้บริการสามารถจองครั้งเดียวผ่านwww.airasia.com ได้ตลอดเวลา (อ่านต่้อ)
 
 
  คำสั่งเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ที่ 359/2558 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิ (ดู: 77)  
  ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อการดำเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู: 76)  
  หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๗ (ดู: 264)  
  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (ดู: 326)  
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
อบต.บางเดือน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู 35 )
ทม.ดอนสัก ด่วน !! ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู 187 )
ทม.ดอนสัก ประกาศสภาเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู 26 )
อบต.สาคู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 (ดู 25 )
อบต.สาคู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันทัด หมู่ที่ 5 (ดู 28 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1202)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :642)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  14/06/57 - 14/12/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วััดประดู่ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ดู317)  
  25/07/57 - 19/12/57 ทต.วัดประดู่ โครงการคุณธรรมนำใจ สานสายใยเมืองคนดี สู่วิถีสมานฉันท์ (นำปิ่นโตไปวัด) (ดู317)  
  01 - 30/11/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ (ดู93)  
  01 - 30/11/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู68)  
  01 - 30/11/57 อบต.หัวเตย รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู79)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี