นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๗(ดู: 131)
  หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ดันเกาะสมุยเป็นเมืองโลว์คาร์บอน เปิดเส้นทางจักรยานเชิงอนุรักษ์(ดู: 6)
  ดันเกาะสมุยเป็นเมืองโลว์คาร์บอน เปิดเส้นทางจักรยานเชิงอนุรักษ์ (อ่านต่้อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
อบต.ท่าโรงช้าง ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง (ดู 48 )
ทต.วัดประดู่ จัดโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ (ดู 46 )
ทม.ท่าข้าม เชิญร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ ททบ.5 (ดู 55 )
ทต.วัดประดู่ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวัดประดู่ (ดู 87 )
อบต.เขาหัวควาย ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู 52 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1183)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :628)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  02/12/56 - 15/11/57 อบต.ประสงค์ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ สมัยสามัญประจำปี 2557 (ดู1252)  
  14/06/57 - 14/12/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วััดประดู่ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ดู131)  
  25/07/57 - 19/12/57 ทต.วัดประดู่ โครงการคุณธรรมนำใจ สานสายใยเมืองคนดี สู่วิถีสมานฉันท์ (นำปิ่นโตไปวัด) (ดู146)  
  06/09/57 ทม.ท่าข้าม บันทึกรายการโทรทัศน์วาไรตี้ 4 ภาค (ดู17)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี