นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 118)
  (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
หอการค้าสุราษฎร์ฯ จัดงาน “ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 14” เน้นความหลากหลายเมนูอาหาร(ดู: 125)
  สุราษฎร์ธานี - หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมการ... (อ่านต่อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
อบต.ทรัพย์ทวี รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่ง บุคลากร 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 077-351319 อบต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี (ดู 7 )
อบต.ควนสุบรรณ ประกาศการลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู 8 )
อบต.เขาถ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน พ.ศ. 2557 (ดู 37 )
อบต.สมอทอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 (ดู 41 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ โครงการ  (ดู 46 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1284)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :695)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  25/05/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนบ้านล่าง/บ้านกลาง/บ้านบน (ดู266)  
  01/06/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ วันวิสาขบูชา (ดู98)  
  27/07/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนช่างกล/ดรุโณทัยเจริญลาภ/ท่าล้อน (ดู216)  
  30/07/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ วันอาสาฬหบูชา (ดู150)  
  29/08/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ (ดู129)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี