นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ดู: 218)
  รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ตร.ยันทำคดีฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษเต็มที่หวังกู้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยว(ดู: 4)
  ตร.ยันทำคดีฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษเต็มที่หวังกู้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยว (อ่านต่้อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ทม.ท่าข้าม ประกาศกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อสื่อการเรียนฯ โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียนด้วยภาษาอังกฤษ (ดู 51 )
ทม.ท่าข้าม ประกาศกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อสื่อการเรียนฯ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับเด็กปฐมวัย (ดู 48 )
ทม.ท่าข้าม ประกาศกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อสื่อการเรียนฯ โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ดู 46 )
ทม.ท่าข้าม ประกาศ กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อสื่อการเรียนฯ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ดู 47 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะของครุภัณฑ์กีฬา ( พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางพีวีซี ) ทต.เวียงสระ  (ดู 65 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1193)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :631)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  02/12/56 - 15/11/57 อบต.ประสงค์ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ สมัยสามัญประจำปี 2557 (ดู1331)  
  14/06/57 - 14/12/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วััดประดู่ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ดู188)  
  25/07/57 - 19/12/57 ทต.วัดประดู่ โครงการคุณธรรมนำใจ สานสายใยเมืองคนดี สู่วิถีสมานฉันท์ (นำปิ่นโตไปวัด) (ดู204)  
  28/09/57 ทม.ท่าข้าม โครงการจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาวะเทศบาลเมืองท่าข้าม (ดู31)  
  08 - 09/10/57 ทต.วัดประดู่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่า (ดู19)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี