นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๗(ดู: 50)
  หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน “ไทยแลนด์ อินดี้ บาริสต้า แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6”(ดู: 9)
  สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน “ไทยแลนด์ อินดี้ บาริสต้า แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6” (อ่านต่้อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ทต.วัดประดู่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ (ดู 7 )
ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดู 23 )
ทต.ท่าฉาง โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าฉาง ปีงบประมาณ 2557 (ดู 66 )
ทต.เขานิพันธ์ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู 63 )
อบต.เขาถ่าน ประกาศขายทอดตลาด (ดู 96 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1179)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :624)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  02/12/56 - 15/11/57 อบต.ประสงค์ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ สมัยสามัญประจำปี 2557 (ดู1208)  
  14/06/57 - 14/12/57 ทต.วัดประดู่ ทต.วััดประดู่ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ดู88)  
  25/07/57 - 19/12/57 ทต.วัดประดู่ โครงการคุณธรรมนำใจ สานสายใยเมืองคนดี สู่วิถีสมานฉันท์ (นำปิ่นโตไปวัด) (ดู98)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี