นายพรรณเลิศ ชุช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 17/08/2552

ระบบเจ้าหน้าที่
 
 
ข่าวเด่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 81)
  (อ่านต่อ)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
หอการค้าสุราษฎร์ฯ จัดงาน “ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 14” เน้นความหลากหลายเมนูอาหาร(ดู: 84)
  สุราษฎร์ธานี - หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมการ... (อ่านต่อ)
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
อบต.พลูเถื่อน เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน จำนวน 1 หลัง (ดู 36 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ดู 38 )
สถ.จ.สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด " พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " (ดู 37 )
ทต.ย่านดินแดง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) (ดู 36 )
ทต.วัดประดู่ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑๖ โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู 23 )
 
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ถ้ำมูลค้างคาว (ดู: 1274)
ผลิตภัณฑ์ตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
มีดกรีดยาง (ดู :688)
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
  05/01/58 - 30/04/58 ทต.วัดประดู่ ทต.วัดประดู่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู236)  
  01 - 30/04/58 อบต.หัวเตย รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเตย ปีการศึกษา 2558 (ดู55)  
  02/05/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ (ดู91)  
  25/05/58 ทม.ท่าข้าม แผนออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนบ้านล่าง/บ้านกลาง/บ้านบน (ดู206)  
  01/06/58 ทม.ท่าข้าม ฟูลมูนธรรมะ วันวิสาขบูชา (ดู38)  
 
   
กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th กรมส่งส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/index.jsp ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com
สวทช. http://www.nstda.or.th CityVariety Corporation  http://www.cityvariety.com สายด่วนรัฐบาล 1111 http://www.publicconsultation.opm.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี