• ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • ความเป็นมา
  ตำบลเขานิพันธ์ สาเหตุที่เรียกตำบลเขานิพันธ์
  เนื่องจากพื้นที่ตำบลมีที่ราบสูงมีภูเขา
  หลายแห่ง ชื่อเรียกก็แตกต่างกันและใน
  จำนวนนี้ชื่อเขานิพันธ์เป็นที่ที่มีความ
  อุดมสมบูรณ์ มีประชาชนอาศัยอยู่
  บริเวณภูเขาลูกนี้อย่างหนาแน่น
  เมื่อแยกตำบลจึงใช้ชื่อ "เขานิพันธ์"
  เป็นชื่อของตำบลตั้งแต่นั้นมา
  อ่านต่อ
นายพรรณเลิศ ชูช่วยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลเขานิพันธ์
วิสัยทัศน์ของเทศบาล “เขานิพันธ์เมืองน่าอยู่ คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
วารสารเทศบาล

-------------- ไม่มีข้อมูล --------------